Welkom.
Over Kalse.
Genealogie.
Foto's.
Documenten.
Gastenboek.
Contact.

© 2011-2012 MMW Kalse

 

Mail ons.
Aldus de huwelijksafkondiging van betovergrootouders Rijk of Henricus Kalse(n) en Maria Catarina Ennekers, het origineel berustend in het Gemeente-archief van Amsterdam. Hij afkomstig uit Beuren, zij uit Osnabrück.
Het laatste is duidelijk, maar die plaatsnaam “Beuren” ? Zou het misschien Buren in Gelderland kunnen zijn?
In de oude doopregisters van dat stadje komt de naam Kalse echter niet voor. Andere plaatsen in Nederland kwamen niet in aanmerking.
Meer mogelijkheden bleken er te liggen in Duitsland, waar toch ook Maria Catarina vandaan kwam. Al spoedig bleek dat daar zo'n 20 a 25 plaatsen zijn met een gelijke of overeenkomstige naam, Büren, Bühren, Böhren enz., meest gelegen in de omgeving van Osnabrück en Paderborn, Trier en ook enkele in het aanliggende deel van Luxemburg. In deze streek ligt zelfs een plaatsje met de naam “Kelsen". Maar geen Rijk of Henricus uit die tijd gevonden.
Wat de geslachtsnaam Kalse betreft, deze zou evenals Kall, Calsen enz. vol­gens sommige genealogen kunnen zijn afgeleid van het Latijnse Galles of Gallië, en derhalve in het verre verleden kunnen wijzen op Gallische afkomst.
Met al deze gegevens op zoek naar het juiste Beuren. Voorzover te achter­halen de Pfarrämter en ook enkele Stadtarchive van de in aanmerking komende plaat­sen aangeschreven, waaraan ook dochter To dapper heeft meegewerkt, maar of geen antwoord, of negatief. Een onderzoek ter plaatse, samen met neef Theo, leverde evenmin enig tastbaar resultaat op.
De zoektocht -deel 2-.
Welkom.