Welkom.
Over Kalse.
Genealogie.
Foto's.
Documenten.
Gastenboek.
Contact.

© 2011-2012 MMW Kalse

 

Mail ons.
Welkom op KALSE.NET

Een site uit eerbetoon voor mijn grootvader
Franciscus Ludovicus Paulus Kalse
de grondlegger van deze Genealogie Kalse

Voor het jarenlange speurwerk dat hij, samen met zijn dochters en neef Theo Kalse, heeft gedaan naar de herkomst van onze familie en voor het rijke familie-archief hetwelk ik, na zijn overlijden in 1995 op een gezegende 100-jarige leeftijd, in beheer mocht krijgen.
Een archief met een schat aan historische familie gegevens, documenten en foto’s welke nadien nog zijn uitgebreid met nalatenschappen van zus Marie en broer Paul Kalse.
Een archief dat pas echt tot z’n volle recht komt wanneer het voor een breed en geïnteresseerd publiek toeganke-lijk is, gekoesterd wordt en tegelijk ook zijn historische waarde kan bewaren en zo mogelijk uitbreiden.
Mijn grootvader besloot zijn genealogisch boekwerk ooit met de, voor mij zo gedenkwaardige, woorden:
Welnu, daar waar de wereld zich in ZIJN tijd gestaag uitbreidde van handkar, naar fietsen, de paarde- en later electrische tram, automobielen, autobussen, treinen, vliegtuigen en zelfs landingen op de maan, TV’s nog niet bestonden, is nu ook de tijd aangebroken om zijn werk wereldkundig te maken met de technieken van nu; het World Wide Web.

Zijn uitgebreide werk en vertellingen vindt u onder het hoofdstuk Kalse in NederlandDe Zoektocht”.  De daar gebruikte teksten zijn dus ook de persoonlijke vertellingen, toelichtingen en herinneringen van mijn grootvader en dienen ook als zodanig gelezen en geïnterpreteerd te worden.

Hem komt dan ook alle eer toe voor zijn vele werk en mij enkel die om het op deze moderne wijze te mogen voortzetten, soms te corrigeren,  daar waar mogelijk uit te breiden en hopelijk ooit weer over te dragen aan een volgende generatie en misschien een nieuwe...dimentie?
En nu, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
in dankbare nagedachtenis aan velen
die ons zijn voorgegaan,
aan jullie de toekomst !
M.M.W. Kalse
F.L.P. Kalse
F.J.A. Kalse
In loving memory to my father and my grand-father